____   کالاهای جدید       ______________________________________________________________________________________

کیف تبلت 8 اینچی Brinch Free

کیف تبلت 10 اینچی Brinch Free

کیف هارد اکسترنال M&S

کیف تبلت ASUS FE170

490,000 ریال 550,000 ریال 170,000 ریال 490,000 ریال

کیف تبلت M&S Lenovo S5000

کیف تبلت M&S Lenovo A 3300

کیف تبلت Brinch Lenovo A 3500

کیف تبلت 7 اینچی Brinch Free

490,000 ریال 490,000 ریال 490,000 ریال 490,000 ریال

 

____   کالاهای ویژه بانوان      _______________________________________________________________________________

کیف لپ تاپ  NL306

کیف لپ تاپNL302

کیف لپ تاپBR-081

کیف لپ تاپNL303

690,000 ریال 690,000 ریال 690,000 ریال 690,000 ریال


____   کالاهای پربازدید       __________________________________________________________________________________

کوله لپ تاپTI-8133

کیف تبلت M&S MK-110

کیف سه کاره MB-15

کیف سه کاره S-48air

1,300,000 ریال 450,000 ریال 890,000 ریال 1,100,000 ریال